Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Girls in Games Scholarships

Central Auckland, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

NZ$2,000.00 (33,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Media Design School

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

One female Game Artist and one female Game Programmer NZ $2,000 to put towards their first year of undergraduate tuition fees

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Female

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

To be eligible for the Girls in Games scholarship you must:

  • Identify as female;
  • Apply for the first year of either the Bachelor of Creative Technologies (Game Art) or the Bachelor of Software Engineering (Game Programming);
  • Demonstrate the potential for academic excellence in games by providing your Academic Transcript;
  • If you are applying for the Bachelor of Creative Technologies (Game Art) scholarship, you will need to supply a portfolio demonstrating your artistic ability.

Additional Information

This scholarship is open to international students. The Game Art scholarship is also open to existing Media Design School students undertaking the Digital Creativity foundation program.

The submissions will be judged by Media Design School’s Academic and Admissions Panel, which will consist of representatives from the Game Development degrees as well as members from the Admissions department. The Academic and Admissions Panel’s determination of the scholarship recipients will be final and no correspondence will be entered into.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

To be eligible for this scholarship, you will need to explicitly state that you are applying for this scholarship in your Letter of Intent, which is part of your official Media Design School application. 

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học