Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

AUT International Scholarships - Faculty of Culture and Society

Auckland Central, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

NZ$7,000.00 (116,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Expected November 2023

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Auckland University of Technology

Suất học bổng

35 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The scholarship is paid as 50% rebate off the weekly rental (worth $8,460 in annual value) at Te Āhuru Mayoral Drive student accommodation facility for the first two semesters of 2023.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

Australia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

March 2023

Các tiêu chí khác

Automatic, Other

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Nhân văn

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Nhân văn

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

1.  Applicants must be full fee-paying international students (Note: International students are students who are neither citizens, permanent residents nor resident visa holders of New Zealand or Australia).

2. Applicants must have a current and valid conditional or unconditional offer to study in a Faculty of Culture and Society programme (undergraduate level or above, excluding doctoral and at least 120 points) commencing in Semester 1 2023.

3. Students who have already commenced studies at AUT are not eligible to apply.

4. Applicants are required to declare if they have applied for other forms of scholarships both internally (i.e., awarded by AUT) and externally (e.g., government scholarships). The selection committee will take this into consideration. 5. Applicants will be asked to provide their AUT Student ID in the box provided on the application form.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

35 places available for Semester One 2023.

Yêu cầu hồ sơ

    Applicants must complete the AUT International Scholarships - Faculty of Culture and Society application online through the AUT Scholarships on the AUT website: www.aut.ac.nz/scholarships.

Hạn nộp

Expected November 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học