Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2022 Head Start Scholarships for New International Students

Mt Albert, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

NZ$1,500.00 (25,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Unitec Institute of Technology

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

NZ $1,500 total value

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

To apply, you must:

be an international student and hold a valid student visa
be enrolling for the first time at Unitec
be starting full-time (minimum 45 credits per semester) in an undergraduate certificate or diploma programme (Level 3 to 6) at Unitec that takes at least one semester of full-time study to complete

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Financial need/hardship

Tiêu chí xét học bổng

Unitec recognises that financial support and development opportunities are an important consideration for learners. The scholarship provides both financial support and mentoring opportunities in the first year of study.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please check the institution website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học