Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Walraven scholarship

Zuid-Holland, Netherlands
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Leiden University

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

For a full scholarship the tuition fee for the Astronomy Research master's programme will be reduced to the amount of the home fee and you will receive an allowance of up to €11,000 per year for living costs.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

For who?

You must be a student with a bachelor's degree (BSc or equivalent) in astronomy or physics with a desire to obtain your master's (MSc) degree in Astronomy and Instrumentation at Leiden University.

Eligibility requirements

You must be a student with a non-Dutch nationality
You must have a bachelor's degree (or equivalent) in astronomy or physics
Your previous study results should be of outstanding academic merit
You have no other financial support (e.g. scholarships, grants) for your master's study.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applicants who wish to be considered for a Walraven scholarship must do the following before the deadline of October 1 (when planning to start in February) or February 1 (when planning to start in September):

Apply for admission to the Astronomy and Instrumentation master's programme through the online application system. Note that only applications that are completed before the deadline are guaranteed full consideration.
Write a brief statement motivating why you satisfy the two conditions of a) outstanding academic merit and b) need for financial support. 

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học