Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Utrecht Excellence Scholarships - Bachelors

Utrecht, Netherlands
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Expected April 2023

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Utrecht University

Suất học bổng

7 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

Maximum tuition fee plus 11.000 euro living expenses per year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

The applicant must meet the eligibility criteria in order to be considered for this scholarship. The applicant should:

  • Not have the Dutch or an EU/EEA nationality and not be eligible for support under the Dutch system of study grants and loans;
  • Hold a non-Dutch secondary school diploma;
  • Have been admitted to the Bachelor’s programme in Economics and Business Economics or to University College Utrecht;
  • Hold a relevant secondary school diploma (for a Bachelor’s programme), or an equivalent thereof;
  • Be able to comply with the conditions to obtain a Dutch visa;

Failure to meet one or more of these criteria automatically means the student is not eligible for this scholarship.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

It is not possible to apply for the Utrecht Excellence Scholarship. The selection committee of the programme will select eligible candidates on the basis of the selection criteria. Prospective Bachelor's students in Economics and Business Economics who wish to be considered for the scholarship should apply for admission before 1 April. Different procedures apply for Liberal Arts & Sciences at University College Utrecht, please proceed to the UCU website.

Hạn nộp

Expected April 2023

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học