Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

University of Groningen Talent Grant: Research Master Behavioural and Social Sciences

Groningen, Netherlands
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Groningen

Suất học bổng

3 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

EUR €5,000 in the first year, and another EUR €5,000 in the second year upon satisfactory completion of the first year.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

Candidates who have been admitted to the Research Master programme Behavioural and Social Sciences can be awarded a scholarship when they are not able to self-finance in full.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Candidates can apply for this grant by sending a letter of motivation in which they indicate that they are in need of a grant and would like to be considered for the UGTG: Research Master Behavioural and Social Sciences.

Deadline: 01-May

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học