Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Leiden University Excellence Scholarship (LExS)

Zuid-Holland, Netherlands
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Leiden University

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

There are three available levels of awards: € 10,000 of the tuition fee; € 15,000 of the tuition fee, Total tuition fee minus the statutory tuition fee.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Luật

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Khoa học Xã hội và Truyền thông

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Students must have achieved excellent academic results in their previous study programme(s), which must be relevant to the Master's programme for which they are applying. As an indication, the student is amongst the top 10% of graduates in his/her previous study programme. Note that proof of ranking is not required – this information is purely to indicate the level of competitiveness.

Applicants for all Master's programme at Leiden University - with the exception of LLM (non-advanced) programmes.

Nationality requirements

For non-EEA/non-EFTA* nationals who are applying for a Master's programme at Leiden University. See additional note for UK students below.
For students of all nationalities applying for an LLM Advanced Studies programme, or the MSC in International Relations and Diplomacy.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students can apply online. 

Deadline: 1 Feb for programmes starting 1 Sept / 1 Oct for programmes starting 1 Feb / 1 March for all Advanced LLMs

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học