Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Koopmans Scholarships

Noord-Brabant, Netherlands
Fees

Giá trị học bổng

€12,000.00 (300,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Tilburg University

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

EUR €12,000 net per month

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

Koopmans scholarships of € 12,000 net per year are available for excellent students joining the program in the first or second year. Scholarships will be awarded on the basis of academic merit.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students can apply online

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học