Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

€5,000.00 (125,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Saxion University of Applied Sciences

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

NED 5,000 total value

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

  • Your nationality is non-EU/EEA and you pay full institutional tuition fee;
  • You apply for a full-time Bachelor programme, Master Applied Nanotechnology or Master Innovative Textile Development as a new student;
  • You meet the specific requirements of the study programme of your choice;
  • You have not studied at one of the Dutch institutions in the past;
  • You do not receive any other scholarship for the same study year and study programme.
  • GPA 80% or higher based on the grade list you use to enrol at Saxion;
  • IELTS 7.0 or higher (or the equivalent of IELTS);
  • Motivation letter. 

Selection procedure

» A limited number of scholarships is available;

» The Saxion Scholarship committee will assess all complete and eligible applications;

» A ranking of the candidates will be made for the purpose of the selection;

» The result will be announced by email within 30 days after the deadline.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

You can apply by completing our online application form.

Please note that you will only have to apply once as this application form is applicable for both HS and STS. After receipt of your application we will first consider you for the highest possible scholarship you are eligible for. If you are not selected for that scholarship, you will be subsequently considered for the next.

Submit the scholarship application form before May 1.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học