Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Yayasan Canselor Open University Malaysia Bursary for Alumni

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Fees

Giá trị học bổng

100% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Open University Malaysia (OUM)

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

It is in the form of 100% tuition fees exemption for one academic year (learners have to pay Administration Fees only), based on the terms and conditions

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

Malaysia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

The bursary is awarded to all OUM Alumni members who obtained a First Class Degree. It is open to all Alumni members in their first semester at OUM

Terms and Conditions

Learners are:

·         Enrolled in any Master’s programme, EdD, DBA or Doctor of Nursing; and

·         Not being sponsored by any sponsoring body; and

·         Have enrolled at OUM for not less than 1 academic year; and

·         OUM Alumni members and obtained a first Class Degree in OUM; and

·         Never been subjected to any disciplinary action by the University authority; and

·         Not allowed to defer for 2 or more consecutive semesters throughout the Bursary eligibility period; and

·         Required to maintain a GPA of not less than 3.80 (Master) or 3.90 (EdD, DBA & DN) for each semester throughout the Bursary eligibility period.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Learners need not apply for the bursary as selection is made by the Bursary Committee based on the undergraduates' admission record.

Tư vấn du học