Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

UCSI University Trust Graduate Assistantship

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Expected July 2023

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UCSI University

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

Successful applicants will be awarded full or partial tuition fee waiver

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

The UCSI University Trust Graduate Assistantship is offered to qualified International candidates enrolled in any of the Master’s degree or Doctorate programmes by research at UCSI University.

Successful applicants will be awarded full or partial tuition fee waiver for postgraduate at UCSI University. Scholarship quantum to be decided by the Selection Committee. A monthly stipend may be accorded to the candidate for an agreed duration which is subject to the Selection Committee’s approval.

  • Applicants must have a Bachelor's degree - at least 2nd upper class with honours or its equivalent, or a Master's degree.
  • Application is opened to students pursuing full time postgraduate studies at UCSI University.
  • Applicant’s research project proposal must be part of the university’s project.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Complete your application form and prepare:

  1. Certified copies of documents
    • Trial or actual SPM, STPM and UEC results (Depending on intake)
    • Certificates of achievement from extra-curricular activities (ECA)
  2. One Passport-sized photograph
  3. One photocopy of your identity card

Forms may also be mailed to:

UCSI University Trust, UCSI University Kuala Lumpur Campus, 11th Floor, Block G, No.1, Jalan Menara Gading, UCSI Heights (Taman Connaught), 5600 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia

Hạn nộp

Expected July 2023

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học