Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Sports Focus Centre – Fencing Award

Negeri Sembilan, Malaysia
Fees

Giá trị học bổng

100% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Nilai University

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

100% waiver for both tuition fees and accommodation (basic twin-sharing)

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

Require maintenance of GPA and CGPA ≥2.75 every semester to be eligible for the next semester AND attendance of ≥75% (Malaysian student) and ≥80% (International student) every semester.

State or National Fencers - 100% waiver for both tuition fees and accommodation (basic twin-sharing)

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students can apply online.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học