Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

50% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Le Cordon Bleu Malaysia

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

Two(2) 50 per cent tuition fee waivers for full programme with either Cuisine or Patissier worth RM 36,400 each.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

Malaysia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

This scholarship is offered to deserving applicants who has the most passion for food and cooking. It is offered to students who have enrolled in Diplome de Commis Cuisinier, and Diplome de Commis Patissier. 

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applicants may submit one application form with one video only. They should also submit copy of academic results, and two (2) testimonials from their teachers or lecturers or employers.

Tư vấn du học