Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Progression Scholarships

Negeri Sembilan, Malaysia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Nilai University

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

20% to 30% wavier

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

Applicable to both MALAYSIAN & INTERNATIONAL students.
Tuition fee waiver only with the exception of selected elective courses. All other fees including resources, examination and miscellaneous fees, where applicable, are payable in full.
Maintenance of the scholarship is based on the maintenance of the GPA & CGPA use for the criteria of the scholarship and at least ≥ 75% (Malaysian students) and ≥80% (International students) attendance for the semester.
Applicable for Nilai University students that are progressing from:-

  • Foundation to Degree programmes
  • Diploma to Advanced Diploma/ Degree programmes
  • Degree to Postgraduate

CGPA ≥ 3.75 - 30% waiver

CGPA ≥ 3.50 - 20% waiver

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students can apply online.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học