Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

INTI International University and Colleges

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

Scholarship entitlement up to a maximum of 45 percent

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

The INTI International Education Scholarship is open to all new international students only.

Applicant must only use the latest (current year) official results to apply for INTI International Education Scholarship.

Meeting the minimum criteria does not automatically guarantee the applicant a scholarship. It is subject to approval by INTI International University & Colleges.

The applicant is entitled to only ONE of the scholarships tabled in this brochure.

Scholarships are awarded on a first-come, first-served basis.

INTI International Education Scholarship is only applicable to year one tuition fees 

Late applications will not be entertained.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Late applications will not be entertained.

Tư vấn du học