Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

€1,000.00 (25,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Trinity College Dublin, the University of Dublin

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Accommodation
 • Cost of living
 • Travel tuition
 • Tuition fees

Thông tin thêm

€1,000 total value

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

To qualify for the scholarship, students must:

 • Apply to Trinity as an undergraduate study abroad student, i.e. apply to join Trinity for a single semester or year for transfer credit from their home university in a non-EU country.
 • Applicants must apply for admission to study abroad at Trinity via the link here. Please note that Scholarship students must meet all minimum entry requirements, including the minimum GPA of 3.3.
 • Submit a complete scholarship application, per guidelines below, by the relevant deadline.
 • Please note: Students coming to Trinity via a student exchange agreement are not eligible to apply. If you have questions about your fee status, contact your home university’s study abroad office to clarify.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

 • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Students will be selected based on their academic performance to date at their home university. Performance in their major and minor subjects will be particularly relevant to their application, as will be the student’s personal statement.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students must submit an email with the below details through email by the deadline, with the email subject line of ‘Global Study Abroad Excellence Scholarship’.

i) A personal statement of 750 words. This must address the following:

 • How studying abroad at Trinity will support your academic and personal goals
 • How the scholarship would help you to make the most of your experience abroad

ii) A transcript

iii) Students must also include their name, home institution, area of study, study abroad provider (if applicable), and confirm that they are not coming to Trinity via exchange.

Applications which include personal statements of more than 750 words or incomplete applications will not be considered.

April 15 for Michaelmas Term and Academic Year Study Abroad, and October 15 for Hilary Term Study Abroad.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học