Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

HK$8,000.00 (25,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

5 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

HK $8000 a year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

To recognize the achievement of outstanding student athletes, Student Development Services has decided to establish five sports awards by making use of the resources

available in the matched donation fund for the academic year 2016/2017 under the following regulations :

1. The Awards shall be known as “Student Development Services Sports Awards”.

2. There shall be FIVE awards in maximum to outstanding student athletes who shall meet the following criteria:

  • demonstrated outstanding sports performance and achievements in local or international competitions;
  • have proven leadership and sportsmanship in the CityU / School team(s);
  • obtained satisfactory academic performance.

3. Nominations shall be made by the coaches of CityU Sports Teams and the winners

of the awards will be selected by a selection panel.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học