Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

HK$5,000.00 (15,625,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

8 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

HK $5000 total value

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

The scholarships shall be disbursed to the recipients by two equal installments in middle of Semester A while the disbursement of the 2nd installment in Semester B is subjected to the condition of the students who can achieve: a. a Cumulative Grade Point Average (CGPA) at 2.0 or above by the end of Semester A of the year; and b. satisfactory sports performance as determined by the Physical Education Section of Student Development Services.

The sports achievement / performance of the candidates will be recognized in the recent two years.

Nomination(s) shall be made by the coaches of CityU Sports Teams, and winners of the awards shall be selected by a Selection Panel chaired by the Associate Director (Physical Education) of Student Development Services by October of each year.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học