Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

School of Law Admission Scholarship for the LLM Programme

Hong Kong
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

10 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

Maximum value of each award shall be up to HK$ 50,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Luật

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

The details and the selection criteria of the awards are specified below:

For JUPAS HKDSE students

The candidates who are studying Form 6 should be nominated by the principals of local secondary schools and their application will be screened by the Selection Committee. A number of shortlisted candidates will be invited to attend a selection interview. Each principal could only nominate ONE student from the school for the scholarship. In addition, candidates should put the LLB programme in Band A choices through the Joint University Programmes Admissions System (JUPAS).The maximum value of each award shall be up to HK $50,000.

To identify the best students to the programme, it is proposed to establish the selection criteria, for example, achieving satisfactory grades in the HKDSE, the actual performance of the students in the previous two years and nomination of the school principals. It is proposed to adopt the best result among the 2015/2016 admitted students as a minimum benchmark for admission.

For non-JUPAS students (IB applicants/GCEAL applicants/HKALE applicants /degree holders)

The candidates who apply and are admitted into the LLB programme must make the application for the Admission Scholarship together with the recommendation from the school principle (for IB, GCEAL and HKALE applicants) or academic department head (for degree holder). A selection interview will take place. The maximum value of each award shall be up to HK $50,000.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học