Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

HK$10,000.00 (31,250,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

4 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

HK $10000 a year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

There shall be two types of awards, namely Team Awards and Athlete Awards. Nevertheless, either Team Awards or Athlete Awards will be granted per annum.

student who have met the Following criteria : i. demonstrated good sports performance and achievements in local or international competitions; and ii. proven leadership and sportsmanship in the CityU badminton team; and iii. obtained satisfactory academic performance with CGPA 2.0 or above in a CityU programme.

The nominations for the Team Awards/Athlete Awards shall be made by the coach(es) of Badminton Team and the winners of the Athlete Awards will be selected by a selection panel.

The Awards shall be presented at the CityU Sports Team Annual Prize Presentation Ceremony cum Team Gathering.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học