Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Pang Hon Chiu Li Yuk Fong Entrance Scholarship for Outstanding Student Athletes in Soccer

Hong Kong
Fees

Giá trị học bổng

HK$10,000.00 (31,250,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

HK $10000 a year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

The award is tenable for two to four years depending on the duration of the registered UGC undergraduate / UGC associate degree programme of the students.

The award shall be granted to a full-time student athlete who: 1. is successfully admitted to the University in 2016/2017 academic year with talent in soccer; and 2. join the University’s sports team and participate in training and USFHK competition.

The renewal of Scholarship shall be subject to: 1. student’s continued satisfactory academic performance with a Cumulative GPA of 2.5 by the end of Semester B each year; and 2. student’s continued satisfactory sports performance and team contribution as determined by the Physical Education Section.

Terms and Conditions 1. The award shall be paid by two equal installments by crediting to student’s personal bank account. The first installment is payable in the middle of Semester A while the second is payable in the end of Semester B. Nevertheless, Physical Education Section may reserve the right to withhold the payment for Semester B if student does not make satisfactory sports performance and team contribution in Semester A of the academic year. 2. The Scholarship may be suspended for any period when i) the student is absent from the University, such as enrolling in a year-long job placement scheme or other interruption; or ii) the student is absent/ has withdrawn/ has been removed from University’s sports teams. 3. Nominations shall be made by the coach of CityU Soccer Team and the winner of the award will be selected by a Selection Panel to be chaired by the Associate Director (Physical Education) of Student Development Services.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học