Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Mr. Herman Hu Outstanding Sports Talents Scholarships

Hong Kong
Fees

Giá trị học bổng

HK$50,000.00 (156,250,000 đ) - HK$90,000.00 (281,250,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

HK $50,000 - HK $90,000 per year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

The Scholarships shall be awarded to exceptionally talented sportsmen / sportswomen from Hong Kong, Mainland and overseas who pursue full-time study in CityU.

Renewal of the awards subject to (a) continued satisfactory academic performance of the recipient (i.e. CGPA at 2.5 or above by the end of Semester B each year); and (b) continued satisfactory sports performance as determined by the Physical Education Section of Student Development Services.

The scholarship is tenable for two to four years depending on the duration of the registered associate degree or bachelor degree programme of the student or until the completion of the associate degree / degree programme as enrolled, whichever is the shorter period. The scholarship may be suspended for any period when the student is absent from the University, such as enrolling in a job placement scheme or other interruption.

The scholarships shall be paid by off-setting the student’s full or half tuition fee and residence fee (for double occupancy) for two Semesters in each academic year, with the balance, if any, to be paid to the student’s bank account.

There are a maximum of three to four scholarships annually. 

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học