Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Mr. Herman Hu Outstanding Sports Awards and Scholarships

Hong Kong
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

Champion : HK$15,000 Second : HK$10,000 Third : HK$5,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

There shall be two Tennis Most Valuable Players in the amount of HK $5,000 per annum, with one for a male student and the other for a female student, who met the following criteria: i. demonstrated good sports performance and achievements in local or international competitions; and ii. have proven leadership and sportsmanship in the CityU tennis team; and iii. obtained satisfactory academic performance.

There shall be TWO to THREE Athlete Awards and the value of each award shall be HK $10,000. The Awards shall be granted to athletes who shall meet the following criteria : i. demonstrated good sports performance and achievements in local or international competitions; and ii. have proven leadership and sportsmanship in the CityU sports team(s); and iii. obtained satisfactory academic performance with CGPA 2.5 or above.


Nominations shall be made by the coaches of CityU Sports Team and the winners of the awards will be selected by a selection panel to be chaired by Associate Director (Physical Education) of Student Development Services.

The donor shall be invited to present the scholarships in the annual CityU Sports Team Annual Prize Presentation Ceremony to be held in April each year.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học