Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Master of Finance Scholarship Scholarship for Master of Finance Program

Hong Kong
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The University of Hong Kong

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

In any event, the value of each scholarship shall not be less than HK $10,000.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

For the Entrance Scholarship, the value of each scholarship shall be determined by the Faculty Scholarship Committee, upon recommendation of the MFin Admissions Committee based on academic merit and background at the time of admission and funding availability.  Financial need may also be taken into consideration.  In any event, the value of each scholarship shall not be less than HK$10,000.

The Scholarship shall be awarded based on the following criteria: 

  • Academic performance in the first three modules of the relevant academic year; 
  • Participation in the extracurricular activities arranged by the programme office and the career and enrichment teams, including, but not limited to, industry seminars, career workshops and student activities, in the first three modules of the relevant academic year; 
  • Recommendations from the course instructors of the first three modules in the relevant academic year on the course performance and class participation; and 
  • Level of support provided to the programme office in marketing and admissions efforts, student activities and other programme-related initiatives. 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Once you have successfully submitted an application for admission, you will be considered for an entrance scholarship automatically. No separate application for entrance scholarship is required. 

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học