Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

HK$5,000.00 (15,625,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Hang Seng Management College

Suất học bổng

1 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

HK $5000 total value

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

Awarded to full-time degree students from BBA-SCM programme. They must also satisfy the following criteria: hold an academic performance with GPA among the top 5 in the year level; possess an attitude with a strong sense of responsibility; submitted essays on the given two topics (about 250 words each) namely understanding of home electrical appliances industry, and how to contribute to society.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Eligible candidates will be invited by the Student Affairs Office via email in September to apply for the scholarship.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học