Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

31 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

Gold Awards - up to 6 awards at HK $50,000 each; Silver Awards - up to 25 awards at HK $5,000 to HK$20,000 each per year. The maximum amount of the funds in a given year will not exceed HK $500,000 in total.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

To be eligible for the Gold (Silver) Award, an applicant is normally required to earn a minimum CGPA of 3.7 (3.4) in his/her first year of study in a degree programme offered by the City University of Hong Kong. This notwithstanding, at the discretion of the Scholarship Committee, the minimum GCPA requirement may be waived for well-qualified applicants.

As a general principle, the actual dollar amount granted for a Silver Award will be directly proportional to the CGPA achieved by the applicant in the assessment year.

The award recipients will receive the award in the first semester studying in full-time MS degree programmes. The actual number of awards to be granted each year will be determined by the assessment panel.

Nominations from the Department of Management Sciences shall reach the Student Development Services by the end of June each year.

Confirmation on the renewal of the awards for the following academic year will be sought from the Department of Management Sciences before July each year.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học