Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

College of Liberal Arts and Social Sciences Sports Awards

Hong Kong
Fees

Giá trị học bổng

HK$8,000.00 (25,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

City University of Hong Kong

Suất học bổng

4 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

HK $8000 a year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Nhân văn

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Nhân văn

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Khoa học Xã hội và Truyền thông

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

The Awards shall be awarded up to FOUR students, comprising male and female in the College of Liberal Arts and Social Sciences, who shall meet the following criteria: demonstrated outstanding sports performance and achievements in local or international competitions; have proven leadership and sportsmanship in the CityU / College of Liberal Arts and Social Sciences team(s); obtained satisfactory academic performance.

Nominations shall be made by the coaches of CityU Sports Teams and the winners of the awards will be endorsed by the College of Liberal Arts and Social Sciences.

Confirmation will be sought from the College of Liberal Arts and Social Sciences before July each year on whether or not the awards shall be continued for the following academic year.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học