Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Welcome Back International Scholarship

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

20% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Murdoch University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

20% tuition fee reduction

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Giáo dục và Đào tạo

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Welcoming new students into our supportive community has been at the heart of Murdoch University and continues to be so during the challenging times COVID-19 has brought to us all.

With Australian and Western Australian borders opening in 2022, Murdoch is welcoming back international students with a 20% fee reduction scholarship for their course duration.

We encourage you to apply and accept your offer to start studying in 2022 and beyond.

Murdoch looks forward to welcoming you to our beautiful Perth campus as you join our global community of pioneering minds.

You could be eligible if you meet all of the following requirements:

you are an international, full fee-paying student
you are starting studies at one of Murdoch's Western Australian campuses in 2022 to 2024 intakes
you are starting studies in an eligible Murdoch coursework degree
you are not receiving any other Murdoch scholarship

You are not eligible to receive this scholarship if you:

are an Australian citizen or permanent residency visa holder;
are not required to pay international student tuition fees;
have an incomplete Murdoch University degree;
have received an Australian Government scholarship that covers all or part of your tuition fees;
are sponsored by a non-Australian Government funding body that holds a scholarship agreement with Murdoch University.

Eligible courses:

 bachelor, graduate certificate, graduate diploma and masters by coursework degrees available to international students and delivered at one of Murdoch's Western Australian campus' (excluding the Bachelor of Science (BSc) in Veterinary Biology, Doctor of Veterinary Medicine (DVM) and Master of Clinical Psychology as these are ineligible courses)

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Cách nộp đơn

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học