Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

20% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Victoria University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

20% off the first two semesters’ tuition fee. This is valued at 10% off the tuition fee per semester for the remainder of their studies.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Automatic, Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

All new students commencing a higher education diploma, undergraduate or postgraduate (coursework) course with VU Melbourne are eligible, including students commencing their studies by online real-time (ORT) learning from outside of Australia (please refer to terms and conditions below). English courses, Foundation Studies, VET and Research courses are not eligible for this scholarship.

Value (2021 commencement): 20% off the first two semesters’ tuition fee. Upon successful completion of two semesters, students will be assessed for an extension of the scholarship based on academic performance. This is valued at 10% off the tuition fee per semester for the remainder of their studies.

Terms & conditions

Students must pay the required tuition fee deposit to accept their offer. The remaining balance is due before the course start date.
Students who have received a scholarship or sponsorship from another organisation are not eligible for this scholarship.
Current VU students changing from one course to another with advanced standing (credits) are not eligible for this scholarship. Students who have completed a bachelor-level qualification at Victoria University and are applying for a postgraduate qualification are eligible.
After two semesters of study, students may be eligible for an extension of this scholarship. The extension is valued at 10% of the semester’s tuition fee for the remainder of their studies. Students must maintain a 60 course Weighted Average Mark (WAM).

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students were required to confirm that they wish to be considered for the scholarship at the time they submit their application for admission into an eligible VU qualification. Scholarship eligibility can only be assessed after the applicant has met the course entry requirements.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học