Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

UTS College to UTS Pathway Scholarship

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

50% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

25 January 2023

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UTS College

Suất học bổng

6 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Value: 50% tuition fees

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

To be eligible for the Scholarship, an applicant must meet all of the following criteria:

Must be an international student (not an Australian citizen, New Zealand citizen or permanent resident of Australia); and

Must have completed a UTS College Diploma in Sydney, and have an overall GPA of 6.0 or above in their Diploma; and

Meet the UTS admission criteria for the selected UTS undergraduate degree course; and

Must be commencing studies in a UTS undergraduate degree that directly articulates from their UTS College Diploma course, in the next available intake after completion of the candidate’s Diploma; and

All candidates must apply using the UTS online Scholarships Application form to be eligible.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Recipient selection will be based on the following criteria:

Motivation to succeed in your chosen UTS degree program, as demonstrated by the Scholarship application; and

Commitment to utilise your UTS degree to help your community, as demonstrated by the Scholarship application; and

Personal experience and achievement, including but not limited to examples of community service, innovation or entrepreneurship, as demonstrated in the Scholarship application.

Academic merit based on UTS College Diploma results may also be considered.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

All candidates must apply using the UTS online Scholarships Application form to be eligible.. For further information, please contact the university website.

Hạn nộp

25 January 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ nhà trường

Các học bổng khác của trường

Liên hệ nhà trường