Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

UOW College International Bursary

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

20% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UOW College

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Eligible students will receive a 20% tuition fee waiver.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

The bursary is available to all international students (excluding Australian and New Zealand citizens). To be eligible, students must meet the citizenship requirements and have an active offer for any of the following courses:

Diploma of Business (2 Session) (1950)
Diploma of Business (3 Session) (1952)
Diploma of Engineering (2 Session) (2902)
Diploma of Engineering (3 Session) (2903)
Diploma of Information Technology (2 Session) (1963)
Diploma of Information Technology (3 Session) (1964)
Diploma of Science (2 Session) (2905) 
Diploma of Science (3 Session) (2906) 
Foundations Studies (2 Sessions) (1930)
Foundations Studies Extended (1933)

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Yêu cầu hồ sơ

    Applications must be received one month prior to the commencement of the student’s intended start session (this may be waived at the discretion of UOWCA).

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học