Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

UNSW Scholarships for International Students Commencing Term 3, 2022 PUCA1029

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$5,000.00 (83,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UNSW Sydney - University of New South Wales

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $5,000 available for 1 year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence, Sport

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Outline

UNSW offers a wide range of scholarships and awards to support International undergraduate and postgraduate coursework students commencing full-time study at UNSW. Some scholarships will provide a full or partial tuition fee payment, while others provide a stipend to assist with the costs associated with your studies. 

On this page you will find information on scholarships and awards that require an application. You will also find details of scholarships and awards that do not require an application. Further details can be found below and at UNSW Scholarships for International Students Commencing Term 3 2022.

Offers of admission must be one of the following:

Undergraduate or Postgraduate Letter of Offer (unconditional)
Undergraduate or Postgraduate Conditional English Package Offer (UEEC) - students must be enrolled in the UNSW Institute of Languages and successfully complete the program prior to commencing in Term 3 2022.

UAC International applicants expecting an offer after ATAR release may still apply.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence
  • Sports excellence
  • Extra curricular achievement

Tiêu chí xét học bổng

Applicants will be assessed on the basis of:

Academic merit
Leadership skills (school, workplace or community)
Extra-curricular activities (sporting, cultural activities, volunteer/work experience)
Reasons for undertaking studies at UNSW

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

By submitting an application for the UNSW Scholarships for International Students Commencing Term 3, 2022 (PUCA1029) you may be considered for the scholarships listed in the below table. More scholarships may be added to this list progressively.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học