Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

UNSW Scholarships for International Students Commencing Term 1, 2023 PUCA1029

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$5,000.00 (83,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Expected November 2023

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UNSW Sydney - University of New South Wales

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $5,000 available for 1 year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence, Sport

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Outline

UNSW offers a wide range of scholarships and awards to support International undergraduate and postgraduate coursework students commencing full-time study at UNSW. Some scholarships will provide a full or partial tuition fee payment, while others provide a stipend to assist with the costs associated with your studies. Students wishing to undertake postgraduate research study should contact the Graduate Research School.

Must have received an offer of admission* into an eligible program for Term 1 2023 by 30 November 2022.

*Offers of admission must be one of the following:

Undergraduate or Postgraduate Letter of Offer (unconditional)

Undergraduate or Postgraduate Conditional English Package Offer (UEEC) - students must be enrolled in the UNSW Institute of Languages and successfully complete the program prior to commencing in Term 1 2023.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence
  • Sports excellence
  • Extra curricular achievement

Tiêu chí xét học bổng

Applicants will be assessed on the basis of:

Academic merit

Leadership skills (school, workplace or community)

Extra-curricular activities (sporting, cultural activities, volunteer/work experience)

Reasons for undertaking studies at UNSW

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

To apply for PUCA1029, please register an account in the Scholarship Application Online portal, or if you have already created an account, log in and submit your application. You can also access the Scholarship Application Online portal using the Register and Login buttons on the right side of this page.

Hạn nộp

Expected November 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học