Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

The Woolmark Company Prato Study Scholarship

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$5,000.00 (83,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $5,000 one-off payment

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , Australia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kiến trúc và Xây dựng

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kiến trúc và Xây dựng

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

You must meet the following criteria:

Currently enrolled in an undergraduate or postgraduate program offered by Monash Art, Design or Architecture, Monash Arts, or Monash Business School, or a related double degree at a Monash Campus in Australia.
Be planning to study one or more units at the Monash Prato Centre
Have achieved a Weighted Average Mark of 60
Have completed 24 credit points at time of application.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Awarded based on a combination of academic achievement and a written statement demonstrating how the Italian industry experience is relevant to their course, interests and professional career and development goals.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

To apply, submit your application directly to Monash.
This scholarship cannot be deferred.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học