Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

A$29,863.00 (497,716,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

31 March 2023

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The University of Queensland

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Cost of living
  • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $29,863 per annum (2023 rate), indexed annually

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

This project aims to address the resource-intensive and non-resilient nature of existing cloud-based personalised recommendation services. This project expects to generate new knowledge in the intersection of on-device machine learning and recommender systems. The expected outcomes include a novel auto-deployment platform that can efficiently customise a model for each user device's configuration, supporting on-device recommendation and model updates with tiny computational footprints. The benefits of these outcomes will position Australia at the forefront of AI and give numerous businesses the tools needed to deploy innovative business systems with a secure and cost-effective advantage. 

Academic entry requirements

You have to prove you are prepared for PhD study. You do this by showing you:

have completed some research experience
have completed an approved university degree and
can meet the English language requirements.

Number awarded - May vary

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Your application will be assessed on a competitive basis.

We take into account your:

previous academic record
publication record
honours and awards
employment history

A working knowledge of deriving state-of-the-art machine learning approaches for real-world applications and publishing conference/journal papers on prestigious venues would be of benefit to someone working on this project.

You will demonstrate academic achievement in the field/s of machine learning, predictive analytics, recommender systems, and edge intelligence and the potential for scholastic success.

A background or knowledge of model compression, decentralized machine learning, and information retrieval is highly desirable.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Before submitting an application you should:

check your eligibility for a Doctor of Philosophy (PhD)
prepare your documentation
contact Dr Tong (Rocky) Chen to discuss your suitability for this scholarship

You apply for this scholarship when you submit an application for a Doctor of Philosophy (PhD). You don't need to submit a separate scholarship application.

Hạn nộp

31 March 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học