Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

SAE Institute International Student Scholarship

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

10% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

SAE Institute

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The International Student Scholarship covers 10% of program tuition

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

SAE Institute International Student Scholarship is for full-time students attending SAE Institute on an appropriate student visa. The International Student Scholarship covers 10% of program tuition.

To apply, students must meet the following criteria:

17 years or older
An international student with a valid student visa
Accepted into a full-time program

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

To apply, students must meet the following criteria

Meet the admission requirements of Ex'pression college.

complete the scholarship application

submit an electronic portfilo with a minimum of three projects to be reviewed by an Ex'pression college faculty member.

Yêu cầu hồ sơ

    The scholarship application is complete once all items are received by the student Accounts Office at Ex'pression college Emeryville:

    Completed application (this form)

    Electronic portfilo, emailed directly to the college, with a minimum of three projects.

    Due Date: Complete application package is due no later than 3 months before the start date of the program.

Tư vấn du học