Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Ralph Barclay Braun Memorial Scholarship 2018

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$5,000.00 (83,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Expected November 2023

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

SCU Sydney - Melbourne

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

AUD $5000 (two payments of AUD $2500 per session).

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

  • GPA higher than 5.5 at the end of their undergraduate degree.
  • Provision of a 100-word statement outlining a passion for marine science research and a commitment to developing a research career path.
  • A one page (A4) research proposal.
  • Enrolment full-time and on-campus at the Southern Cross University’s National Marine Science Centre in the Bachelor of Science with Honours program.
  • Short-listed applicants may be required to attend an interview.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students can apply online.

Hạn nộp

Expected November 2023

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học