Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UTS College

Suất học bổng

4 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

All students who receive, and accept, an offer for a Graduate Certificate in Communication, Accounting and Finance, or Technology Practice, to start in 2023, are eligible to receive the 50 per cent scholarship

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

February 2023, June 2023, September 2023

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Khoa học Xã hội và Truyền thông

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

For a limited time, the 50 per cent Pre-Master’s Program scholarship at UTS College is being extended for students commencing in 2023.

All students who receive, and accept, an offer for a Graduate Certificate in Communication, Accounting and Finance, or Technology Practice, to start in 2023, are eligible to receive the 50 per cent scholarship.

Eligibility criteria

Students must accept and commence their Graduate Certificate in Semester 1, 2 or 3, 2023.

A minimum student number of four (4) students for each class must be achieved before the scholarship is applied.

This scholarship is open to international students of the Pre-Master's Program only.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

This scholarship does not involve an application process. Students will be automatically eligible to receive the scholarship following enrolment into the course and payment of fees.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ nhà trường

Các học bổng khác của trường

Liên hệ nhà trường