Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

PhD Project - Linking plant-pollinator network structure to plant reproductive function in Australia

Australian Capital Territory, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$28,854.00 (480,900,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The Australian National University

Suất học bổng

1 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Stipend
 • Travel tuition
 • Tuition fees

Thông tin thêm

Value AUD $28,854 per annum HDR stipend (incremented each 1 January with the AGRTP Scholarship).

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

This project is open to application from both domestic and international applicants.

Applicants must meet the eligibility criteria for entrance into a PhD at the ANU. A bachelor's degree with first-class honours or a research master's degree from a recognised university is a prerequisite.

All applicants with an interest in pollination ecology are encouraged to apply. Although not essential it is beneficial that the applicant has some of the following desirable attributes:

 • Skills and experience in statistical analysis using R software.
 • Experience in scientific writing.
 • An interest in conducting extensive fieldwork in remote locations.
 • Experience in identifying taxa in the field or laboratory with experience in plant and insect identification viewed partially favourably.
 • Experience conducting field and or laboratory experiments.
 • Experience conducting molecular work would be beneficial.

Tasks include:

 • Fieldwork to collect data on plant-pollinator interactions and conduct pollinator dependency and pollen limitation experiments.
 • Laboratory based work for the identification and curation of pollen, plant, and insect specimens using a range of methods including microscopes, identification keys and molecular techniques e.g., metabarcoding.
 • Data analysis and statistical evaluation using R software.
 • Writing a thesis in accordance with own skills and interests.
 • Publishing scientific journal articles.

We offer 1 fully funded PhD stipend of AUD $28,597/year, tax free, for 3 years funded by a Discovery Award (DECRA) and the FSES. Additional top-ups may be available.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Yêu cầu hồ sơ

  To apply please send a CV with three referees and a one-page cover letter outlining your eligibility, interests in pollination ecology, and skills and experiences relevant to the position including any applicable desirable attributes

  Any interested candidates are invited to discuss the project with Dr Joanne Bennett via email

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học