Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

A$2,500.00 (41,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Federation University Australia

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

If the cost of the pathway program is less than AUD $2,500 the applicant will be offered a scholarship equal to the cost of the advertised program.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

November 2022, February 2023, July 2023

Các tiêu chí khác

Automatic

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Federation University will assess students for their eligibility based on the information provided at the time of application to the University. The University will notify successful applicants when making an offer for the program/s of study.

Conditions of scholarship: The applicant:

• Must be an international student commencing a coursework degree program and be in receipt of the scholarship. 

• Commence a pathway program immediately prior to undertaking the main program. For example. Diploma program prior to an undergraduate degree or English for Academic Purposes (EAP) program prior to an undergraduate or postgraduate (Master by coursework) program. 

• Have accepted a packaged offer for the pathway program and the main Federation University higher education degree program. 

• Can be awarded the scholarship in conjunction with other scholarships 

• Have a packaged Confirmation of Enrolment (COE) for the eligible pathway program and the main Federation University higher education degree course. 

• Must have a valid student visa at the commencement of the main program.  

• Will comply with the Pathways to Victoria Scholarships Program Guidelines which may be revised by the Victorian Department of Jobs, Precincts and Regions from time to time to meet evolving Program requirements. 

• Will maintain a full-time study load in the main program. 

In addition 

• The scholarship cannot be deferred. If an applicant does not progress to a COE during the intake, the scholarship offer will be withdrawn. 

• Recipients must meet all the conditions of their Offer Letter. 

• Recipients must agree to Federation University sharing the student’s name and study program with the Victorian Government. 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

No formal application is required. Applicants are automatically assessed for scholarships when applying for a pathway program at Federation University Australia’s main campuses. There is no need for a separate application.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học