Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

31 December 2023

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Melbourne Polytechnic

Suất học bổng

175 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Pathway to Victoria Scholarship Program is available for both onshore and offshore international students to the value of up to AUD $2,500 for eligible International Students applying for packaged courses.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person, Online

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Pathway to Victoria Scholarship Program is available for both onshore and offshore international students to the value of up to AUD $2,500 for eligible International Students applying for packaged courses.

Who: New applications received from October 2021 from International students who are onshore or offshore in an approved pathway with a principal course at Melbourne Polytechnic.
 
Some examples of an approved pathway:

Melbourne Polytechnic Certificate to Diploma or above packages
Melbourne Polytechnic Diploma or Advanced Diploma packaged with an Associate Degree or Bachelor or above
Approved external English College pathway to Melbourne Polytechnic courses
Approved non-English pathway to Melbourne Polytechnic courses
Approved transnational offshore courses with pathways to Melbourne Polytechnic courses at a higher AQF level

This scholarship is not available if you are already studying at Melbourne Polytechnic and/or have accepted an offer letter prior to October 2021.

How many: a maximum of 175 x $2,500 scholarships on a “first-come, first-served” basis.
 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

There is no need to apply for the scholarship. If eligible, Melbourne Polytechnic will advise you are eligible to receive the scholarship and provide you a scholarship letter with further information and conditions.

End date: Scholarship must be allocated to a student by the end of December 2023, but students can commence principal studies beyond December 2023.

Hạn nộp

31 December 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ nhà trường

Các học bổng khác của trường

Liên hệ nhà trường