Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

A$2,500.00 (41,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

La Trobe University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The amount of AUD $2,500 will be credited towards the tuition fees of eligible students after the census date of their first trimester at La Trobe College Australia.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Automatic, Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

 Pathway to Victoria Scholarship Program has been made possible by funding from the Victorian Government through Study Melbourne.

La Trobe University and La Trobe College Australia (LTCA) are offering scholarships to support students on their pathway to university study.

The Pathway to Victoria Scholarship is for new, commencing LTCA students enrolled in Foundation, Diploma or ELICOS pathway programs. To be eligible for the PVS, you are required to continue to undergraduate or postgraduate study with La Trobe University.

Eligibility for the PVS will be automatically assessed when students apply to a pathway program with LTCA.

Scholarships are limited and will be issued based on the order of acceptance.

Are you eligible to apply?

To be eligible to apply for this scholarship, applicants must:

be a new, international student commencing Trimester 3 2021 onwards.
be a citizen or permanent resident of a country other than Australia or New Zealand.
meet all entry requirements and accept the offer to study a pathway program at La Trobe College Australia.
receive a packaged Offer to commence an LTCA program in Trimester 3 2021 or any intake in 2022.
intend to study a La Trobe degree program in 2022 or 2023 (by 31 July 2023) immediately after completing their pathway program.

Recipients of the scholarship shall be selected by the University based on their:

The PVS is for new commencing LTCA students enrolled in Foundation, Diploma or ELICOS pathway programs. To be eligible for the PVS, students are required to continue to undergraduate or postgraduate study with La Trobe University. Please note: Students can either be based offshore commencing their online studies or onshore in Australia.

Recipient obligations:Students must meet all conditions in their offer letter and maintain full-time study. They must commence their bachelor’s degree by 2023.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

New students will be automatically assessed when they apply to LTCA.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học