Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Pathway to Victoria Scholarship Program

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$2,500.00 (41,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The Gordon

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The total value of the Scholarship is $2500 AUD as a one-off payment to be paid into your student account after completion of the pathway course at the first census date of the principal course.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Y tế và sức khỏe

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn

Bậc học

Học nghề

Các điều kiện khác

New international applicants applying to study a packaged pathway course (certificate) with a packaged offer into a diploma or advanced diploma course at the Gordon TAFE (principal course). Applications will only be considered from August 2021 until July 2023. The scholarship will be offered on a rolling basis until exhausted.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Yêu cầu hồ sơ

    No separate application is required. Students will be automatically assessed after submitting their application for an eligible pathway package. Please indicate that you want to be assessed for the Pathway to Victoria Scholarship Program as part of your application. You will be advised of the outcome within 3 business days

Tư vấn du học