Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Pathway to Victoria Scholarship Program

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$2,500.00 (41,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Holmesglen

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Health insurance
  • Tuition fees

Thông tin thêm

A once-off discount of AUD $2,500 will be allocated towards your first program of study within the pathway program.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Học nghề

Các điều kiện khác

To be eligible, you must:

be a commencing international student.
accept a packaged Offer with Holmesglen and pay the applicable fees as stated in our Offer  *.

progress to and register into your second course in your packaged study plan.
apply for a student visa with Holmesglen as your principal course provider.
register into your second program of your pathway at Holmesglen before the end of 2022.
progress or register into your second program of the pathway, the AUD $2,500 scholarship would be deducted from tuition fees that you have paid in advance.

This scholarship does not apply if you are already studying at Holmesglen.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

All new students applying to commence a packaged study plan at Holmesglen will be considered for this scholarship. Simply submit your application through one of our accredited Education Agents.

You will be advised of your eligibility to receive the scholarship when you receive your letter of offer.

Tư vấn du học