Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The Australian National University

Suất học bổng

3 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Stipend
 • Tuition fees

Thông tin thêm

Up to AUD $2,500 per annum

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Automatic

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

The award will be offered to an applicant who:

 • is and remains an international student;
 • is enrolled in the PhD program at RSAA and is working on a project in Astronomy & Astrophysics;
 • has completed all of the required milestones to the satisfaction of the Delegated Authority.

Any student meeting the above criteria will automatically be considered for the award

Tiêu chí xét học bổng

The Selection Committee will consider the information provided in the Thesis Progress report (or Thesis Proposal) and Annual Progress Talk (or Proposal Talk) as well as assessing students based on the following criteria:

 • Originality and feasibility of the research;
 • Impact, or potential for impact, in the relevant research field;
 • Research achievements and accomplishments (e.g., submitted or published refereed papers, conference presentations); and
 • Good citizenship and engagement with the RSAA and wider community (e.g., outreach activities, committee representation).

The committee will take into account any program leave of absence.

The committee will seek to distribute the awards to students at different levels (e.g., one award for students who have completed up to one year of program, one for students who have completed between one and two years of program, and one for students who completed two and three years of program by June 30), but reserves the right to revise the distribution.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

A student who has previously been a recipient of this Award may remain eligible for future awards.

Yêu cầu hồ sơ

  No application is required - All students meeting the eligibility will be automatically considered.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học