Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Navitas Academic Merit Scholarships

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Edith Cowan College (ECC)

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The scholarships are one academic semester or part thereof (equivalent to the maximum of up to five academic subjects)

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Value

The scholarships are one academic semester or part thereof (equivalent to the maximum of up to five academic subjects) for a Navitas Diploma, Advanced Diploma or Associate Degree (Australia), UTP Stage II or Associate Degree (Canada), UPP or IUTP (USA) or Undergraduate pathway program (UK) at a Navitas college or one academic semester of foundation or undergraduate study at La Trobe University Sydney Campus, Curtin Singapore or Macquarie City Campus or one academic semester of a Master's program at Curtin Singapore or Macquarie City Campus.

Applicants must:

Be a new student in their first academic study period, enrolled and studying towards a Navitas Diploma, Advanced Diploma or Associate Degree (Australia), UTP Stage II or Associate Degree (Canada), UPP or IUTP (USA), Undergraduate pathway program (UK), University Foundation or Bachelor Degree program (Australia) or Master's programs (Australia);
Be currently studying full-time;
Have achieved competencies in all courses across their current program (for which the scholarship is applied for) in the semester prior to being eligible for the scholarship;
Not have any outstanding fees on their student account;
Not have previously received a Navitas scholarship or bursary, or had a scholarship or bursary from Navitas withdrawn.

Conditions

The scholarship applies to the second semester of enrolment only or the final semester of study for an undergraduate/postgraduate program. Students are liable to pay for any additional courses / subjects undertaken.
Successful recipients will not receive any money from the Navitas member institution. The value of the scholarship will be recorded on the student's account during their second semester of study or their final semester of study for an undergraduate/postgraduate program.
Scholarships are not transferable to other students or Navitas member institutes in any circumstances.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Selection will be based on:

Academic results (GPA) from their previous semester of study. Should two students have identical academic results, the scholarship panel will refer back to marks awarded within each subjects/course to ascertain the scholarship recipient.
Additional factors such as educational disadvantage, member of specific equity group and/or significantly adverse personal circumstances may be taken into account where the scholarship panel must differentiate between equally qualified applicants.
Outcome of scheduled interview (if required).

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students are not required to apply for the scholarship as it is awarded based on academic performance and ALL students are eligible.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học