Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

National Centre for Timber Durability and Design Life Scholarship

Queensland, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$28,854.00 (480,900,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of the Sunshine Coast

Suất học bổng

4 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Health insurance
 • Tuition fees

Thông tin thêm

Annual stipend (valued at AUD $28,854 in 2022); If the successful recipient is an International student the scholarship will include tuition fees and Overseas Student Health Cover (single cover)

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kiến trúc và Xây dựng

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

 • International HDR student at USC
 • Bachelors Degree with First Class Honours or equivalent previous study, relevant work experience, research publications, or other research experience
 • Maintain satisfactory progress
 • Not hold an equivalent qualification to the one currently being applied for
 • Not have previously held a Commonwealth-funded postgraduate research scholarship unless it was terminated within six months of the current scholarship’s payments commencing
 • Not be the recipient of an equivalent award, scholarship, or salary, providing a benefit greater than 75 percent of the RTP rate to undertake a HDR. Income unrelated to the course of study is not to be taken into account.

SELECTION CRITERIA

 • Academic qualifications
 • Alignment of the proposed research to one of USC’s areas of research concentration
 • Record of research publications
 • Professional research experience
 • Successful candidates will have the opportunity to work with researchers across Australia as well as Europe and North America to help craft the Centre. Opportunities also exist for short-term exchanges with other laboratories as needs to complete the research.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

 • Review the HDR Applicants webpage and complete an application for admission 
 • Review the Applying for a HDR Scholarship webpage 
 • Complete a HDR Scholarship Application 
 • Complete a Response to Selection Criteria 
 • Submit to the Graduate Research School via information@usc.edu.au 

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học