Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

MRS Resident Advisor Scholarship

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$4,802.00 (80,033,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Accommodation

Thông tin thêm

Up to AUD $4,802.55

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , Australia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

You must meet the following criteria:

A current full-time undergraduate, graduate or postgraduate student enrolled at a Monash campus in Australia.
A current resident with Monash Residential Services.
Appointed a Resident Advisor with MRS.
Minimum of a pass grade average (50%) in the previous academic year.

To retain this scholarship:

Maintain your position as a current volunteer Resident Advisor with Monash Residential Services
Remain in residency with Monash Residential Services
Maintain full-time enrolment. Exemptions for this requirement must be sought from the Director, Monash Residential Services in writing.
Not be in breach of any current Monash Residential Services - Conditions of Residency.
Maintain a minimum pass Weighted Average of 50%.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence
  • Extra curricular achievement

Tiêu chí xét học bổng

Based on an interview process conducted by the college head and/or MRS manager.
Successful applicants demonstrate a combination of academic achievement, leadership skills, good communication skills, maturity, enthusiasm, initiative, extra-curricular interests, participation and career interests.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

This scholarship cannot be deferred.
All applicants for the position of MRS Resident Advisor will be automatically assessed.
This scholarship may be held in conjunction with another accommodation scholarship by approval from Monash Residential Services.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học