Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Monash Silver Jubilee PhD Scholarship

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

1 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Cost of living
  • Research costs
  • Stipend

Thông tin thêm

Up to AUD $36,200; The MSJS provides: a living allowance (stipend); a research allowance; and a relocation allowance, if eligible.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , Australia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

You must meet the following criteria:

have submitted a scholarship application in the current year;
meet Monash's competitive scholarship selection process requirements; and
meet Monash English language proficiency requirements.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Monash scholarships are very competitive and are awarded based on your academic record, any research outputs and prior research experience.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Application for graduate research scholarships is done at the time of applying for your course, unless you are already enrolled.  A single application is used for both admission and scholarship. You do not need to specify which scholarship you are applying as you are automatically considered for all graduate research scholarships (where eligible).

Note: This prestigious scholarship is awarded in the 31 October scholarship round only. Eligible applicants from Rounds 1 though to 4 (of the same year) will automatically be considered for this scholarship.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học