Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Kent Higher Education Bursary for International Students

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$300.00 (5,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Kent Institute Australia

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The bursary awards applicants with a AUD $300 per unit reduction in tuition fees for the first 24 units enrolled.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

A limited offering for international students who are enrolling into Kent’s higher education Bachelor degree courses. Students must have applied through authorised Kent Agents at both the Sydney and Melbourne campuses.

Benefit: The bursary awards applicants with a AUD $300 per unit reduction in tuition fees for the first 24 units enrolled.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Yêu cầu hồ sơ

    For further information, please contact the university website.

Tư vấn du học